príspevky autora Pavol Púchly

V rámci občianskeho združenia pre vás pripravujem festival Smolenické kultúrne leto a ďalšie spoločenské podujatia. Predtým som 27 rokov pôsobil v Policajnom zbore, kde som sa ako vedúci Diaľničného oddelenia venoval prevažne témam cestnej dopravy.