Jeseň prináša svoje špeciálne radosti. Letné horúčavy konečne opadávajú, malokarpatská panoráma postupne naberá farebnejšie tóny a prichádza čas zberu plodín, s ktorými sme sa po celý rok piplali v záhradkách. A tiež vrcholia prípravy na zimu. Nie, nemám na mysli každoročné zatepľovanie sa tukovým vankúšom. Posledné kosenie trávy, orezanie stromov a vyhrabanie popadaného lístia. Pre mnohých je to príjemná forma oddychu, no v každom prípade nezaškodí mať záhradu na zimný spánok riadne pripravenú. Ale… keď je už všetko hotové a dušou sa už-už chystá rozliať dobrý po­cit z dobre vykonanej práce, zo záhradkového zákulisia začne vytŕčať veľká kopa tradičnej sezónnej dilemy. Kam vlastne so všetkým tým bioodpadom?

Nevydymíš suseda svojho
Povedzme si hneď skraja, že pre mnohých to vlastne žiadna dilema nie je. Prítomnosť (dúfame, že len) sezónnych pyromanov podchvíľou vyzrádza rozťahaná jesenná hmla s typicky spáleninovou arómou. Zákona a dobrých susedských vzťahov dbajúci občania to už majú o niečo komplikovanejšie. Môžu využiť vlastný kompostér, alebo hnedé nádoby na bioodpad. Prvé riešenie je čisto dobrovoľné a treba uznať, že kaž­dému zrovna nevonia. Druhé riešenie je v období veľkého záhradkového upratovania zdĺhavé, pretože nádobu naplníme obratom a s ďalšou várkou musíme čakať až do ďalšieho vývozného dňa. V oboch prípadoch nám každopádne ostanú väčšie konáre, ktoré sa v komposte nerozložia a do hnedých nádob sa vyhadzovať nesmú. Poďme sa teda pozrieť, aké možnosti likvidácie zvyšného bioodpadu má občan Smoleníc k dispozícii.

Čo hovoria miestne pravidlá
Spôsob nakladania s odpadmi si v me­dziach zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) stanovuje každá obec samostatne. Smolenice na to majú svoje všeobecne záväzné nariadenia (č. 63/2016), v ktorom sa dočítame, že je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a na iné mies­ta, než na to určené. Tiež je zakázané ho spaľovať. Obec si zároveň v zmysle zákona uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Dôvod je jednoduchý – nebolo by to ekonomicky únosné ani pri  najvyšších možných poplatkoch za odpad. V nariadení obce sa dozvieme ešte jednu kľúčovú informáciu: „náklady na zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov… znáša obec.“ Teda my všetci, nakoľko náklady sú zahrnuté v poplatkoch za odpad.

Kam sa podeli poctiví ľudia
Aby sme sa posunuli ďalej, z obecných pravidiel teda vyplýva, že obyvatelia rodinných domov majú povinnosť svoj bioodpad zo záhrad ukladať do nádob na tento účel určených a nesmú ho ukladať na iné miesta, než na to určené. Zádrh číslo jedna – žiadne miesta určené nie sú. Ak teda občanovi zostane po jesen­nej úprave záhrady bioodpad väčšieho objemu – ako napríklad spomínané konáre – môže si ho podľa nariadenia obce  akurát tak nechať na svojom pozemku. V komposte sa ale nerozloží a… ak ho spáli či uloží inde, hrozia mu od obce finančné sankcie.

Zádrh číslo dva sa týka špeciálne obyvateľov bytoviek. Tiež kosia okolitú trávu a tiež upravujú priľahlé stromy. Dodržiavať nariadenie obce ale nemajú šancu dodržiavať, pretože bytové domy nemajú ani len svoje nádoby na bioodpad. 

Začarovaný kruh. Objemný bioodpad zo záhrad a bioodpad z okolia bytoviek nie je oficiálne kam dať a páliť sa nesmie. Tak čo s ním? Čo má občan Smoleníc robiť, keď nemá vytvorené podmienky na riadne nakladanie s bioodpadom? Presne v týchto podmienkach sa rodia nedobrovoľní zakladači čiernych skládok a sezónni pyromani. Pretože keď príde na likvidáciu bioodpadu, Smolenice skrátka nie sú pre poctivých. 

Nie až tak magické riešenia
Legálne riešenia nám tu dokáže ponúknuť jedine obec. Napríklad tým, že by konečne zriadila zberný dvor. Ten by bol riešením pre všetkých, ktorí sa chcú správať zodpovedne voči prírode aj životnému pros­trediu svojich susedov.  

Prosté opatrenie v podobe zberného dovora by pritom mohlo vyriešiť problém nielen s objemným bioodpadom, ale zároveň aj s objemným komunálnym odpadom. Bolo by to na samostatnú tému, no akonáhle sa dvakrát do roka zjaví tých zopár statočných kontajnerov na to určených, okamžite sa naplnia. A kto s veľkým komunálnym odpadom závaha, nech ho skladuje ďalší polrok, alebo… s ním naloží podľa nutnosti a vlastného svedomia. 

Zberný dvor zaiste nie je magickým všeliekom. No ak nič iné, aspoň by nám umožnil dodržiavať pravidlá. A keď sme už pri tom, v tomto duchu by nezaškodilo zopár tých hnedých nádob na bioodpad umiestniť aj k bytovkám. Náklady na likvidáciu bioodpadu totiž znášajú úplne všetci obyvatelia obce a úplne všetci by teda aj mali mať možnosť sa ho legálne zbaviť. V ideálnom prípade. Iste, nie je to práve fotogenická téma, no to by hádam nemuselo brániť tomu, aby si aspoň niekto z našich volených zástupcov vyhrnul rukávy a urobil so smolenickým odpadom konečne poriadky.