Predposledná októbrová nedeľa sa už po štvrtýkrát poniesie v jesennej atmosfére Jablkových hodov. Aj tento rok sa s chuťou púšťame do organizovania stretnutí pre rodiny, priateľov a vôbec všetkých, čo majú radi dobroty od jabĺčok. Rovnako ako každý rok vytvárame priestor odprezentovať sa svojimi jablkovými dielami šikovným kuchárom aj kuchárkam – či už malým alebo veľkým. Budete mať možnosť dobre sa zabaviť pri skvelých dobrotách zo smolenických kuchýň pri dobrej hudbe. Aj so svojimi najmenšími ratolesťami.

Po každej akcii vyhodnocujeme reakcie návštevníkov aj súťažiacich – pozitívne aj negatívne – aby sme mohli Jablkové hody nesutále zlepšovať. Jedným z najvýraznejších nedostatkov vlaňajšej akcie bol podľa reakcií návštevníkov nedostatok koláčov, ktoré priniesli gazdinky na prezentáciu a do súťaže o najlepší koláč. Vraj sa už neušlo tým, čo prišli o niečo neskôr. Tento rok sme po viacerých diskusiách prišli s riešením. 

Po vysvetlenie sa vráťme k úplne prvému ročníku Jablkových hodov – a vôbec k podstate tohto podujatia. Inšpiráciou nám bola Fête des Pommes (Jablková slávnosť vo Francúzsku), ktorá je symbolom poďakovania prírode za bohatú úrodu. Zvyčajne prichádzala v období po septembrovom jablkovom pôste, ktorý sa napríklad v Rusku dodržiava dodnes. Slávnosť jabĺk má ale aj iný rozmer, ktorý je veľmi silný a dominuje napokon vždy pri dobrých udalostiach. Je to predovšetkým príležitosť pre stretnutie rodín, susedov a obyvateľov komunít, obcí či mestečka, aby si pri ochutnávaní všehopodôb jabĺčka vo forme koláčika, kompótu, šťavy, cídru, vína, či calvadosu spoločne zažartovali, zaspievali a zaspomínali. Najväčšiu radosť z týchto sezónných ďakovacích slávností za úrodu mávajú práve naši najmenší. Kreslenie jabĺčok, chystanie jablone, či vyrezávanie všakovakých vecí z jablka v tanci a speve skvele naladia tváre všetkých generácií, ktoré zdieľanie a pohodu v duši majú prirodzene na prvom mieste vo svojom živote. 

Od prvého Jablkových hodov je preto našou snahou vytvárať viac možností a príležitostí pre stretnutia všetkých smolenických detí bez nezmyselných predsudkov a hraníc, s ktorými sa v tejto obci stretávame. A myslím, že úplne zbytočne. 

Hneď tu sa ponúka priestor pre pozvanie. Všetkých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť Jablkových hodov a prispiesť svojimi dielami z jabĺk. Napríklad koláčikmi. Pretože čím viac aktívne zúčastnených súťažiacich sa nazbiera, tým menšia bude pravdepodobnosť, že sa niekomu z účastníkov neujde.

Nestretneme sa však len preto, aby sme jedli a zabávali sa. Stretneme sa aj pre dobrú vec. Na tohtoročné Jablkové hody je pripravená finančná zbierka pre malého Jakubka Chvíľu z Dolných Orešian. Zbierku uskutočníme formou ochutnávkového pasu. Túto novinku sme zaviedli práve na základe vašich pripomienok. Každý návštevník, ktorý bude mať záujem ochutnať a hodnotiť koláčiky v súťaži, môže si zakúpiť takýto ochutnávkový pas v hodnote dvoch eur.

Po ochutnatí koláčikov na zadnú stranu lístka poznačí číslo vystavovaného koláča, ktorý sa mu pozdával najväčšmi a vhodí ho do hlasovacej krabice. Tým zabijeme dve metaforické muchy jednou ranou. Prispejeme na liečbu chlapcovi, ktorý to potrebuje, a zároveň sprehľadníme hlasovanie o najlepší koláč.

A kto je vlastne Jakubko Chvíľa? Je to nádherný a usmievavý chlapček. No pod jeho krásnou tváričkou sa skrýva veľká bolesť. Nemal to šťastie a pri pôrode bol niekoľko minút pridusený pupočnou šnúrou. Niekoľkokrát bol oživovaný, ale pretože je to veľký bojovník a mal chuť žiť, vybojoval si život. Lekári mu pritom dávali len 10-percentnú šancu na prežitie. Kvôli nedostatku kyslíka sa mu ťažko poškodil mozog. Trpí vážnymi diagnózami: hypertonus, dystónia, hypoxicko-ischemická encefalopatia, ťažká asfikcia, epilepsia, DMO. Jakubko sa napriek všetkému veľmi snaží a cvičí každý deň. Veľmi mu v tom pomohla rehabilitácia v Adeli Medical Center. Potrebuje však veľa času, starostlivosti, trpezlivosti a financií, ktorých je, žiaľ, vždy málo. Jakubko je však bojovník a nevzdáva sa. A preto mu – s vašim prispením – radi pomôžeme.