V obci sa nám za ostatné obdobie rozmohla láska k údeninám. Pravda, sotva by to bolo hodné zmienky… keby salámový motív ostal ležať na tanieroch a nezačal sa nám nápadne objavovať aj v stavebných projektoch, ktoré si objednáva obec. Toto je jeden príbeh hneď troch takýchto projektov – realizácie parkovísk na ulici SNP, rekonštrukcie chodníka na Trnavskej pri kultúrnom dome a vybudovania parkoviska pri cintoríne v Neštichu. 

Všetky tri majú niečo spoločné. V prvom rade potechu z toho, že vôbec sú. Ich praktickú užitočnosť by sme kritizovali len sotva. Ale keď ono je v tom aj čosi viac. Všetky tri projekty majú totiž spoločné aj to, že boli realizované podobným spôsobom. Aby bolo jasné, podobne mastne sa predražujúcim spôsobom.

Tým sa bez ďalších okolkov dostávame k tej časti textu, kde vás trochu unavíme číslami. Projekt po projekte. Plátok po plátku. Presne v takom poradí, ako krájali naši volení predstavitelia. Všetky spomínané dokumenty si, samozrejme, môžete nájsť aj sami. Priamo na webovej stránke obce.

Parkovacie miesta na ulici SNP
Prvý z väčších projektov, ktorý zútulnil centrum obce, bol podpísaný ešte 14. októbra 2015. Obstarávacia suma bola prostredníctvom zmluvy s vybranou stavebnou firmou pôvodne vytýčená na 28 990 eur. Potiaľto dobre. Rýchle prelistovanie o päť mesiacov a jeden zmluvný dodatok ďalej nás ale privedie k 5. marcu 2016, kedy sa celková suma pre položku „viac práce“ jedným ťahom navýšila až na 36 529 eur. Teda o celých 26 percent.

Chodník pri kultúrnom dome
Prastarý a rokmi neľútostne ohlodaný kúsok chodníka bol zrelý na generálnu opravu už hodne dlhú dobu. Je to jeden z tých projektov, ktorý by sme najradšej pochválili a potom sa už len tešili z dobrého diela. No potom zraky nevyhnutne skĺznu k cenovke. Obecné zastupiteľstvo na tento projekt vyčlenilo z balíka investičných akcií pôvodne triezvych 25-tisíc eur. To sa ešte písal 17. marec 2016. No keď prišlo 24. mája toho roku na podpisovanie zmluvy so stavebnou firmou, suma sa pre rozšírenie projektu rapídne navýšila na 46 598 eur. 

A ani tu jej nebol koniec. Nasledoval totiž ešte jeden dodatok a jeden projekt. Najprv 2 857 eur za práce navyše (objedávka číslo 29 z 12. septembra 2016) a potom ešte 3 050 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie (objednávka číslo 45 z 30. novembra 2016). Zhrnuté a podčiarknuté – výsledná cenovka je oproti samotnej zmluve vyššia takmer o 13 percent a oproti balíku peňazí, ktorý pôvodne vyčlenilo obecné zatupiteľstvo, dokonca o závratných 110 percent.

Parkovisko pri cintoríne v Neštichu
Podľa rovnakého scenára postupoval aj inak veľmi potešujúci počin vybudovania dlhé roky postrádaného parkoviska pri neštišskom cintoríne. Na pôvodnej zmluve s vybranou stavebnou firmou zo dňa 20. októbra 2016 nájdeme uvedenú sumu za stavebné práce vo výške 52 759 eur. No ako je už v Smoleniciach zavedeným zvykom, nasledovali ešte dodatky. Prvý v hodnote 2 011 eur za práce navyše (objednávka číslo 2 z 22. februrára 2017) a druhý v hodnote 731 eur za ďalšie práce naviac (objednávka číslo 5 z 21. marca 2017). Tým sa celková suma za vybudovanie parkoviska navýšila o 5 percent.

Kam nás to celé privádza
Ak by sa obci nevdojak podarilo prešvihnúť rozpočet na stavebný projekt raz, stálo by to akurát za zvraštené obočie. Druhýkrát to bolo podozrivé. Tretíkrát je to už schéma. Salámová schéma. Lebo stavebné projekty v Smoleniciach sa nám predražujú nebadane po plátkoch, ale zato mastne. Celé to vyvoláva hneď niekoľko otázok. Kto je zodpovedný za prípravu podkladov k stavebným projektom? A kam nás vlastne celá táto schéma privádza? Logika ponecháva na stole iba dve možnosti. Na obci sú buď tragicky neschopní zadávať projekty poriadne, alebo je to celkom obyčajný úmysel.