Prešlo viac ako pol roka, odkedy Lienka požiadala obecné zastupiteľstvo o pridelenie štátnej dotácie, na ktorú má podľa zákona aj prísľubu vlády nárok. O čo vlastne ide? Ak si ešte spomínate na vlaňajšie štrajky učiteľov… ministerstvo školstva v reakcii na ne dvakrát navyšovalo tabuľkové platy učiteľov. Tieto nové tabuľkové platy máme povinnosť dodržiavať aj my, pričom mzda žiadneho pedagogického zamestnanca nesmie klesnúť pod určený limit. 

Máme tak vyššie výdavky, akurát dodatočné financie na ich pokrytie sme nedostali. Minister financií preto prisľúbil, že za týmto účelom navýši prostriedky, ktoré obce dostávajú z podielových daní. A to aj splnil. Potiaľto je príbeh bez háčikov. Akurát v Smoleniciach sme nič navyše nedostali. Pretože ministrom sľúbený balík peňazí sa natrvalo zasekol v obecnej kase. V roku 2016 sme dostali dotáciu 77 640 eur, na rok 2017 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 77 600 eur. Minister financií však posiela na Lienku 86 126 eur. Obec si teda ponecháva 8 526 eur. 

Keď sme o tieto financie požiadali, bolo nám na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva vysvetlené, že organizácie by mali byť lojálne voči obci a mali by prispievať „malou čiastkou“. Pretože vraj chodíme po exkluzívnych chodníkoch. Trochu nás to zmiatlo. Je hádam možné, že by zástupca starostu nevedel, kde sídli Lienka? Pokojne sa na ten náš exkluzívne rozpadnutý chodník môže prísť pozrieť. Denne po ňom musia chodiť naši škôlkari, žiaci do základnej školy a do zdravotného strediska pacienti – často chorí starší ľudia.  V knihe úrazov už veru máme hodne záznamov o odratých dlaniach a kolenách. Za tých spomínaných 8 526 eur by sme ten kúsok nového chodníka mohli mať dávno vybudovaný. 

Možno vám v tomto bode prišla na myseľ výhrada, ktorú po obci šíria zlé jazyky: Lienka predsa dlží obci veľké peniaze! Nuž, ak máte záujem, môžeme vám poskytnúť doklady o čistom platení dlhov voči obci aj o pravidelnom platení faktúr. Presvedčte sa sami. Len okrajom pripomenieme, že obec si takto peniaze z dotácie nenecháva prvýkrát. Za roky 2009 až 2014 sa k nám takto dokopy nedostalo 179 253 eur. Pre porovnanie, náš dlh činil k roku 2014 len 16 136 eur. Zhrnuté a podčiarknuté, ak by obecné zastupiteľstvo prideľovalo štátne dotácie podľa platných koeficientov v plnej výške, Lienka by vôbec žiaden dlh nemala. 

Zaujímavé na tom celom je, žiaden zákon v procese porušený nebol. To len naši poslanci objavili kreatívny spôsob, ako peniaze určené pre deti preliať do naskutku exkluzívnych chodníkov.