Zubaté slniečko a prebúdzajúca sa príroda nás všetkých láka do záhrad a dvorov, aby sme vyhrabali trávniky, vysadili kvety a skrášlili si okolie svojich príbytkov. Členovia PZ Driny Smolenice – Lošonec každoročne na jar čistia okolie príjazdových ciest do Smoleníc. Aj tento rok 18. marca sa tridsať jeden členov PZ Driny a dobrovoľníkov zúčastnilo tejto peknej akcie. 

Vďaka patrí aj starostovi obce Smolenice Antonovi Chrvalovi, ktorý poskytol igelitové vrecia, auto na odvoz odpadu i svojich pracovníkov. Prešli úsek od železničnej stanice, od priehrady a od Nešticha. Odpadkami poschovávaných pod kríkmi, alebo pohodených v okolí ciest naplnili tri kontajnery. Naši „poriad­kumilovní“ spoluobčania povyvážali do prírody neuveriteľné veci. 

Najväčším úlovkom boli pneumatiky, plechovky od piva, plastové fľaše, sklenené fľaše od rôzneho druhu alkoholu, zaváraniny či kožené kreslo. Pri priehrade nás najviac prekvapila skládka vyše dvadsiatich plastových vriec naplnených stavebným odpadom. Ako sa s takýmto odpadom mala príroda vysporiadať? 

Čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad, je rôzny. Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí, čo značne negatívne ovplyvní život nielen súčasných generácií, ale aj generácií, ktoré prídu po nás. Hliníkové plechovky, ktoré tvoria značnú časť obalového materiálu sa pohodené v prírode rozkladajú 20 až 100 rokov. Materiál, z ktorého je obal vyrobený, môže pri kontakte spôsobovať rezné rany. Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž pre prírodu na približne 265 rokov. Igelitové vrecká sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov, polystyrén 2- tisíc roko a sklo 4-tisíc rokov.

Chráňme prírodu pre budúce pokolenia, aby sme nemuseli našim pravnukom ukazovať bažanta, či jeleňa len na obrázkoch. Neobdivujme poriadok a čistou len v zahraničí. Každý sa môžeme pričiniť  o to, aby naše rybníky boli rajom pre ryby, lesy pre zver a polia pre drobnú zver.