Pohľad na roztancovaných malých divákov a ich rozžiarené oči bol krásnou bodkou za našim tohtoročným úsilím  prinášať vám trochu zábavy. Naši milí hostia Smejko a Tanculienka, ktorí prijali  pozvanie na predstavenie do Smoleníc  veru našich malých, ale náročných divákov nesklamali. Svoju pozitívnu energiu preniesli z pódia do sály a o malú chvíľu sa pod pódiom zjavili skoro všetky deti, aby si spolu so Smejkom a Tanculienkou zašantili na ich veselých pesničkách. 

Po ich krásnom predstavení nasledovalo aj prekvapenie v podobe malej mikulášskej sladkosti, fotky so Smejkom a Tanculienkou a kto chcel mohol si kúpiť ich DVD alebo CD. Ozaj krásny záver pre nás náročného roka, v ktorom sme museli skĺbiť naše pracovné povinnosti s aktivitami  v rámci OZ Smoleničan.  Naše aktivity sme začali v marci a to v pokračovaní vydávania občasníka Smoleničan, májovou Burzou kníh, letným piknikom na zámku, Jablkovými hodmi a na záver detským predstavením. Po predstavení Smejka a Tanculienky som si naplno uvedomil, že má zmysel niečo robiť pre malých aj veľkých v tejto obci, hoci to nie je vždy jednoduché.

Touto cestou sa chcem poďakovať členom a sympatizantom OZ Smoleničan a našim priateľom a známym, ktorí nám mnohokrát nezištne pomáhali pri orga­nizovaní podujatí. Takisto sa chcem poďakovať našim prispievateľom do novín, ktorí sa neboja zverejniť svoj názor a hlavne sa pod neho aj podpísať. Vďaka patrí v neposlednom rade aj všetkým návštevníkom našich podujatí a čitateľom Smoleničana. Prajem vám šťastné a veselé vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia , rodinnej  pohody a pracovných úspechov.