Novembrový úvodník

ucetobceVoľby sú jednou z mála príležitostí, kedy môžeme našim voleným zástupcom vystaviť poriadny účet. Ale ešte predtým je určite namieste urobiť si prehľad, aký účet vlastne obec vystavuje nám. Ideálne bez zdĺhavého hrabania sa v rozpočtoch, uzneseniach a správach o hospodárení. Ešte pred sobotným hlasovaním vám preto výnimočne prinášame monotematický špeciál. Každý z kandidátov mal počas kampane dostatočný priestor na prezentáciu, takže toto číslo Smolenična nie je zamerané na hodnotenie jednotlivých programov.

Na nasledujúcich stránkach sme sa zamerali na tú menej obľúbenú časť predvolebného cirkusu – odpočet. Začneme tým, ako obec na­kladá s našimi peniazmi. V spolupráci s inšti­­tútom INESS sme pre vás hneď na úvod pripravili jednoduchý bloček. Rovnako ako vďaka bločku z obchodu sa z neho môžete dozvedieť koľko a za aké služby obci v tomto roku platíme.

Ďalej vám prinášame pohľad na to, čo sa za posledné štyri roky podarilo a aké boli, naopak, najväčšie problémy, s ktorými sme sa v Smoleniciach stretli. V obci sa samozrejme vyhovára akosi ťažšie a nikto sa tu neskryje ani za straníckym tričkom.

Nepochybne sa preto opäť nájdu aj takí, ktorí budú vehementne tvrdiť, že to či ono sme si vymysleli alebo vytrhli z kontextu. Vopred preto zdôrazňujem, že všetky informácie sme čerpali z verejne dostupných zdrojov a môže si ich nezávisle overiť každý, kto má záujem. Rovnako ako tomu bolo pri doterajších číslach…

No nech už sú vaše preferencie akékoľvek, hlavne v sobotu nezabudnite prísť voliť. Štyri roky prázdneho sťažovania sa nemajú zmysel.

Tomáš Púchly, OZ Smolenice pre ľudí