Marcový úvodník

Zmena. Chceli sme ju my, voliči. Deklarovali ju kandidáti na starostu či poslancov. Toto čarovné slovíčko je neoddeliteľnou súčasťou každej predvolebnej kampane. Často ho sprevádzajú aj vyhlásenia typu „s týmito spolupracovať odmietam” či „takéto maniere s nakladaním majetku obce nestrpím”.

Nám občanom – unaveným nekonečnými sľubmi a frázami – neostáva, než si v dobrej viere jednu z týchto zmien zvoliť. A príde deň, kedy si úspešní kandidáti sadnú za jeden stôl a zložia sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce…” Všetci sa vzápätí – tak nejak politicky – zhodnú, že budú svorne „robiť pre obec”. V Smoleniciach je to mimoriadne populárna fráza. V praxi často znamená, že naši zástupcovia nadraďujú „záujem obce” aj nad zákony štátu. Odtiaľ je už len malý krôčik k tomu, aby zatvárali oči aj pred vecami, voči ktorým sa ešte pred voľbami vyslovene vyhraňovali.

Keď si potom niektorí spomedzi volených zástupcov začnú zamieňať záujmy obce so záujmami vlastnými, nieto žiadnej opozície. Tí, ktorí mali na veci verejné dohliadať, len taktne mlčia. Skúsme hádať: Pre blaho obce? A presne to je témou tohto čísla… Kresbou k nej prispel aj karikaturista Ľubomír Kotrha, ktorého môžete poznať z humoristického časopisu Roháč či zo stránok Hospodárskych novín. Dúfame, že svojím ostrovtipom obohatí aj tie neveselé témy, ktorým sme občas nútení čeliť.

Pavol Púchly, predseda OZ Smoleničan