Koncoročný úvodník

Blížia sa sviatky pokoja. Ani to však nesmie byť dôvod, aby sme nechali neprávosti okolo nás bez povšimnutia. Preto si neberieme servítku pred ústa ani na samom konci roka. Bol to rušný rok. Príprava týchto novín nebola popri záplave pracovných povinností vždy jednoduchá. O to väčšia vďaka patrí všetkým, ktorí sa nebáli prispieť. Pýtať sa našich volených zástupcov nepríjemné otázky a vniesť do diskusie iný pohľad nie je podvratná činnosť. Ani vybavovanie si účtov. Kritizovanie nás neteší, no tľapkanie sa po pleciach, lebo je dobre aspoň na oko, túto obec nikam neposunie. Ani prázdne utešovanie sa, že stačí robiť… nejak. Aby sa robilo. Ale pre koho? Bol to rok, kedy sme zažili prudký vzostup extrémizmu. Mnohí prestávajú veriť zavedeným poriadkom. Systému, ktorý sa najprv stará o „svojich ľudí“ a možno až potom o občana. No bolo by chybou hádzať vinu na iných a inde. Problémom nie je demokracia. Problémom je jej obsah. A za ten sme zodpovední výhradne my. Všetci. Ak chceme skutočnú zmenu, musíme sa o ňu aj zasadiť. Nie je lepšie miesto, kde začať, než doma v obci. Ako? Je to šokujúco jednoduché. Musíme sa pýtať. Musíme sa ozvať. Keď starosta podpíše zmluvu s vlastnou firmou. Keď obec predraží opravu chodníka o viac ako tretinu. Keď poslanci dostanú neoprávnene vysoké odmeny. Pretože ak ostaneme ticho, už si skutočne budú robiť čo sa im zachce. Na záver neostáva, než vám v mene našej redakcie popriať príjemné strávenie vianočných sviatkov a kopu zvedavých otázok aj v roku 2017!

Pavol Púchly, predseda OZ Smoleničan