Prvý krok k ústretovosti a spolupráci. Tak sa volal príspevok pána farára Sádeckého v piatom čísle vlaňajšieho Smoleničana. Otvorene v ňom pomenoval problém kultúrnych podujatí v Smoleniciach a ponúkol aj riešenie. Pripomeňme si zopár myšlienok z článku. 

Základným problémom ostáva, že organizátori o sebe častokrát vopred nevedia. Nemajú totiž ucelený prehľad o tom, kto, čo a kedy v priebehu roka plánuje. Môže potom vzniknúť dojem, že si medzi sebou robia prieky, aj keď to nemusel byť úmysel. Následne to neraz vyvoláva aj „zlú krv“. A to je na škodu všetkých. Riešením bol podľa pána farára prehľadný a verejne dostup­ný kalendár kultúrnych podujatí v obci. 

Je to krásna myšlienka. No k realizácii niekedy býva dlhá a tŕnistá cesta. Nápad pána farára si po voľbách zobral k srdcu nový predseda kultúrnej komisie, pán poslanec Tomáš Mráz. Začiatkom vlaňajšieho marca nás ako občianske združenie oslovil s prosbou o predloženie približných termínov akcií, ktoré pripravujeme. Po skúsenostiach z predošlého roku sme boli za túto iniciatívu radi a zaslali orientačný plán podujatí na celý rok. Ostatne, tento plán sme zverejnili aj v prvom vlaňajšom vydaní Smoleničana. No potom prišli nepríjemné prekvapenia.  

Prvé kvôli podobe, v akej kultúrny kalendár zverejnil obecný plátok pod názvom „Pripravované podujatia 2015 v Smoleniciach”. Len názov podujatia a dátum. Ani zmienky o organizátoroch – až mohol mať čitateľ dojem, že všetky akcie organizuje obec sama. Druhé prekvapenie bolo o kus nepríjemnejšie. Na 3. december sme pre deti zorganizovali od marca avizované predstavenie. Kultúrny kalendár obce žiadne kolízie nezvestoval. Vytlačili sme plagáty a začali predávať lístky. Keďže sme občianske združenie, výťažok z lístkov ide, samozrejme, len na pokrytie nákladov na predstavenie. A potom to prišlo. 

Dozvedeli sme sa, že kultúrna komisia tri dni pred našim predstavením v materských školách zadarmo rozdáva vstupenky na detské predstavenie, ktoré sa malo uskutočniť 5. decembra, vraj ako poďakovanie pre škôlkárov za ich vystúpenia v roku 2015. Od predstaviteľov obce šľachetné gesto – naplánovať si to bez akejkoľvek zverejnenej informácie len dva dni po našom detskom predstavení, avizovanom už od marca. Určite tu pritom nevznikol problém, že by predseda kultúrnej komisie o našej akcii nevedel. Veď s nami o nej komunikoval a poznal presný dátum. Neviem z akého dôvodu bolo potrebné organizovať dve takéto podobné akcie dva dni po sebe a potom celý rok žiadne.  Je skutočné potrebné robiť si prieky ešte aj pri organizovaní predstavení pre deti?

Chcem veriť, že to nebolo úmyslom organizátora obecnej akcie. Ale i tak to môže vzbudzovať tento dojem a následne vyvolávať „zlú krv“.  A to by bolo na škodu všetkým. Hlavne tým, pre ktorých sa podujatia pripravujú.  Preto sa na projekte kalendára kultúrnych podujatí budeme radi podieľať aj naďalej. Myšlienka pána farára Sádeckého skrátka stojí za realizáciu.