Určite sa už všetci tešíte na príchod jari, na prvé hrejivé lúče slnka, na krásny pohľad zobúdzajúcej sa prírody zo zimného spánku a slnkom zaliatej krajiny. Každé obdobie má svoje čaro, no jar špeciálne. 

Tá nám ako jediná po roztopení sa poslednej vločky snehu ukáže, čo všetko človek spáchal na prírode a ako macošsky sa k nej chová. Odhalí nám neporiadok na uliciach, v korytách potokov aj na lúkach. A nielen na tých pod zámkom. Koľko plastových a sklených fliaš alebo krabičiek od cigariet nájdeme len tak poho­dených kade-tade? Je to obraz človeka, ako sa chová k prírode a svojmu okoliu. Je to v nás, a preto treba deti už od malička viesť k tomu, aby odpad hádzali tam, kam patrí. V prvom rade ich to však musia naučiť rodičia. Tí sú predsa vzorom všetkého. Keď mamička alebo ocko hodí na zem papier z keksíkov alebo čokolády, urobí to nabudúce aj dieťa. 

Lenže tu majú Smolenice problém. V celej dedine totiž chýbajú kvalitné odpadkové koše, ktoré by sa dali ľahko vyprázdniť pri zbere odpadu. Ocenili by to aj turisti – domáci aj zahraniční. Nestačí len zopár starých, nevkusných a hrdzavých košov umiestnených na zastávkach autobusov, z ktorých sa navyše mnohokrát sypú smeti na zem len preto, že ich nemá kto vyprázdniť. 

No hlavne, nebojme sa upozorniť nevychovaných ľudí, že si neprajeme, aby nám tu rozhadzovali odpadky po zemi. Smolenice sú pekná obec, no treba ju neustále rozvíjať a skrášľovať. Ide tu predsa aj o to, čo sa o našej obci hovorí a bude hovoriť. Snažme sa, nech vyzerá tak, aby sa o nej hovorilo len v dobrom.