Kritika, že sa v Smoleniciach za posledné štyri roky nič neurobilo, určite neobstojí. Stačí sa pozrieť z okna alebo si vyjsť na prechádzku a každému bude zrejmé, že absencia investičných aktivít zo strany obce problémom určite nie je. Problém spočíva až v tom, že tieto aktivity sa robia nárazovo a neporiadne. 

Mnohé z projektov v prvom rade nespĺňajú všetky zákonné náležitosti. Podľa stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013 poslanci z jedenástich zmien v rozpočte na výdavkovej strane urobili riadne rozpočtové opatrenie v zmysle zákona iba jediný krát. Bez riadnej úpravy rozpočtu tak obec napríklad v roku 2013 použila na investície 138 000 eur, pričom až 70 000  eur z tohto balíku bolo uvoľnených bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Chaos vznikol aj v samotnom účtovníctve a výsledkom bolo, že Smolenice boli prvé tri mesiace roku 2014 bez rozpočtu.

Druhý problém je zrejmý až z čísel. Pri spätnom pohľade na hospodárenie obce za posledné štyri roky je zrejmé, že peniaze, hoc zväčša použité na užitočné účely, míňa vedenie obce najmä na konci svojho funkčného obdobia štýlom “po nás potopa”. Ak sa pozrieme na kapitálové výdavky, ktoré zväčša predstavujú investície, obnovu, či údržbu majetku, je vidieť, že v priebehu volebného obdobia výrazne kolíšu. 

Najvyššiu úroveň v tomto volebnom období dosiahli investície hneď na začiatku v roku 2011. Súčasné vedenie obce totiž “zdedilo” nákladný projekt zateplenia školy, o ktorý sa úspešne uchádzal ešte prechdázajúci starosta. Spolu s hasičskou zbrojnicou išlo len o jeden z dvoch projektov, na ktoré sa obci za posledných osem rokov podarilo získať eurofondy. Nevyužitý potenciál európskych peňazí na regionálny rozvoj je pritom vidieť najmä v porovnaní s neďalekými obcami. Napríklad Častá či Dolné Orešany si vďaka nim zrekonštruovali svoje centrá.Ako je vidieť na grafe, objem investícií v priebehu volebného obdobia výrazne klesol. Obec sa totiž v rokoch 2012 a 2013 zamerala prevažne na riešenie najakútnejších problémov. Napríklad rekonštrukciu WC na základnej škole, ulice Jahodnícka či opravu kanalizácie.

Výrazný nárast zaznamenali až vo volebnom roku, keď si obecné zastupiteľstvo schválilo sumu 277-tisíc eur bez toho, aby vopred naplánovalo, na čo peniaze vlastne použije. O plánovaných investíciách neprebehla prakticky žiadna diskusia. Výsledkom je, že poslanci odklepli projekty za takmer 400-tisíc eur v priebehu posledných štyroch mesiacov pred voľbami.

Vzorec je jasný. Minúť čo najviac peňazí čo najneskôr a v ideálnom prípade na čo najviditeľnejšie projekty. Okrem konsolidácie financií po predchádzajúcich vedeniach a riešenia nevyhnutných havarijných stavov sa tak aspoň raz za štyri roky dočkáme aj nových chodníkov či opráv dlho zanedbávaných ulíc. Kiež by voľby bývali častejšie…