Kvôli nekonečným prieťahom mnohí Smoleničania na novú cestu už dávno rezignovali. S tým, že “uveria, až uvidia bagre”. Keďže tie sa tu 14. júla naozaj objavili, rekonštrukcia hlavnej cesty sa nevyhnutne stala aj vďačnou témou predvolebných kampaní. V rámci súťaže o to, kto si pripíše väčšie zásluhy, by sme však nemali zabúdať, že celá téma v skutočnosti siaha ešte do predminulého volebného obdobia a nad kompetencie obce.

Prvým zdržaním bola kanalizácia

V prvom rade, cesta II/502 je majetkom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a rovnako aj jej oprava bola výhradne aktivitou TTSK. Prvotný zámer schválili vtedajší poslanci vyššieho územného celku ešte v máji 2007 v rámci koncepcie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a opráv ciest a mostov v Trnavskom kraji. Prečo sme museli čakať tak dlho? Plánovaný termín dokončenia v roku 2009 hneď vzápätí narazil na prvý z dlhej série problémov. Bola ním výstavba kanalizácie, ktorá prebehla až v rokoch 2009 a 2010. Pri ďalšom rozhodovaní o ceste ďalej výrazne zavážilo, že aj po dokončení bola kanalizácia len v skúšobnej prevádzke. A to do konca roku 2012, pričom bola následne predĺžená až do konca roku 2014.

Obec v roku 2009 medzičasom vypracovala v rámci zámeru revitalizácie podstatne náročnejší projekt, ktorý mal byť spolufinancovaný z eurofondov. Počítal nielen s rekonštrukciou cesty, ale aj s jej rozšírením a vybudovaním nových zastávok a nového odvodnenia. Pre problémy s pozemkami a finančnú náročnosť sa ho ale nakoniec zrealizovať nepodarilo. Celý projekt tak musel byť o rok prepracovaný do skromnejšej verzie, ktorú by realizoval samotný TTSK. Potom, ako bol v roku 2010 odoslaný na pripomienkovanie úradom však ostal založený bez výraznejšieho záujmu predstaviteľov obce.

Nedoriešené pozemky

Situácia ohľadom cesty sa pohla až začiatkom roku 2013 po návšteve predsedu TTSK Tibora Mikuša v Smoleniciach. Občanom dal na verejnom zastupiteľstve prísľub, že VÚC cestu opraví. Samosprávny kraj sa zaviazal k zabezpečeniu financií, výberu dodávateľa stavebných prác aj následnej realizácii stavby. Obec Smolenice sa uznesením z 15. apríla 2013 zaviazala, že medzičasom zabezpečí vysporiadanie pozemkov pod cestou. Túto podmienku sa však predstaviteľom obce napriek veľkohubým sľubom do stanoveného termínu splniť nepodarilo, čím bola ohrozená celá rekonštrukcia. Problém nie je vyriešený dodnes, sedem rokov od schválenia prvotného zámeru opraviť smolenickú cestu. 

Na druhú etapu si počkáme

V auguste 2013 preto musel byť projekt rozdelený na dve etapy hraničiace pri Zajačej uličke. V  čo najskoršom termíne tak bolo možné dokončiť aspoň polovicu úseku. Na realizáciu druhej etapy vedúcej cez Neštich si počkáme, pokým sa situáciu okolo sporných pozemkov pod cestou nepodarí definitívne doriešiť. 

TTSK požiadal 9. septembra o vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu aj druhého úseku.  Okresný úrad v Trnave  17. októbra následne zverejnil oznámenie o stavebnom konaní. Na koniec novembra už Okresný úrad inicioval  stretnutie všetkých dotknutých strán. Druhej polovice rekonštrukcie by sme sa tak mohli dočkať najskôr na budúci rok.