Smolenice sa môžu stať miestom mnohých podujatí, na ktoré prídu domáci i hostia. Okrem tých tradičných pribúdajú aj mnohé ďalšie vďaka stále väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú ochotní organizovať niečo nové. O týchto podujatiach sa dozvedáme z internetu, plagátov, rozhlasu i obecných a farských oznamov. Stáva sa však, že sa v jednom termíne konajú aj dve či viaceré pútavé akcie. A často na to prídeme až na poslednú chvíľu. Nakoniec tak vznikajú situácie, keď stojíme pred ťažkou voľbou, ktorú z nich si vybrať a ktorú oželieť. 

Nedostatok informácií
Základným problémom zostáva, že or­­­­ganizátori o sebe častokrát vopred vôbec nevedia. Nemajú totiž ucelený prehľad o tom, kto, čo a kedy v priebehu roka plánuje. Môže potom vzniknúť dojem, že si medzi sebou robia prieky, aj keď to nemusel byť ich úmysel. Následne to neraz vyvoláva  aj „zlú krv”. A to je na škodu všetkých.

Nejde totiž len o to, aby sa v obci niečo pekné dialo, ale aj o to, aby sa tieto akcie zbytočne nebili, skôr aby sa dopĺňali. Vytvorme teda plán podujatí pri spoločnej diskusii. Všetkých organizátorov verejných podujatí v Smoleniciach preto pre väčšiu ústretovosť voči sebe navzájom aj voči návštevníkom pozývame na stretnutie. Jeho cieľom bude zostaviť kalendár podujatí na rok 2015. Kedy? Ideálny čas na otvorenie tejto témy je november, keď sa začínajú plánovať projekty a podujatia na nasledujúci rok.

Spoločný kalendár
Tento kalendár nám všetkým môže pomôcť pri plánovaní aktivít, ktoré už v Smoleniciach majú dlhodobú tradíciu, no aj tých jednorazových alebo takých, ktoré prinášajú niečo úplne nové. Koordinácia aktivít pre verejnosť by mohla vniesť súlad do spoločenského života v rovine kultúry, zábavy, športu, náboženstva, ale aj tradícií. V konečnom dôsledku z nej budú benefitovať
naj­mä Smoleničania, ktorí budú mať lepší prehľad o tom, čo sa v obci deje, a tým aj viac možností výberu.

Priestor na spoluprácu pritom nie je len v tejto oblasti. Takmer všetky mies­tne podujatia sú síce organizované naj­mä pre Smoleničanov, no vždy je veľké plus, ak sa k nim pridajú aj ľudia z okolia. Zostavením prehľadného a verejne dostupného kalendára tak vytvoríme aj dobrý odrazový mostík pre ďalší rozvoj obce. Vždy je treba odniekiaľ začať. Takto spolu môžeme urobiť prvý krok.