Keď obecné zastupiteľstvo na konci marca schvaľovalo rozpočet Smoleníc na rok 2014, kritizovali sme, že suma 277 tisíc eur nemá jasný účel a že nikto nevie, do čoho chce obec investovať. Ani kedy to chce vlastne stihnúť. Na vtedajšom zastupiteľstve som preto vystúpil a poukázal aj na to, že pre krátkosť času už zrejme nebude čas, aby prebehol korektný výber investičných akcií cez verejné obstarania  na projektantov a dodávateľov. Poslanci aj starostka ma ubezpečovali, že sa všetko stihne…

Už 8. mája nás ale všetkých presvedčili o úplnom opaku. Na internetovej stránke Smoleníc sa objavila výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu zberača dažďovej vody na ulici Budovateľská. Výzva bola podpísaná starostkou obce v stredu 7. mája s tým, že lehota na podávanie cenových ponúk bola 12. mája. Pre osvieženie pamäti dodávam, že štvrtok 8. mája bol štátny sviatok a piatok 9. mája bol teda jediný pracovný deň, kedy mohli potenciálni uchádzači získať podklady. 

Aj v tejto jediný deň však bolo na obecnom úrade „starostovské voľno“. Kontaktná osoba pre túto zákazku bola navyše odcestovaná. Zmena nastala až po mojej urgencii. Dátum podávania cenových ponúk obecný úrad následne predĺžil do 22. mája. 

Preto sa znova, teraz už skoro v polovici kalendárneho roka, vrátim k otázke, ktorú som položil už pri schvaľovaní rozpočtu na konci marca: Naozaj ideme transparentne a v zodpovedajúcej kvalite využiť nemalé finančné prostriedky na investičné akcie v obci? Po verejnom zhromaždení k rekonštrukcii hlavnej cesty, ktoré sa konalo 10. júna v kultúrnom dome veľmi optimistický nie som. Okrem informácií, ako bude prebiehať I. etapa rekonštrukcie, tam totiž odzneli aj smelé plány na revitalizáciu centra Smoleníc. 

Pochopil som z nich, že revitalizácia bude prebiehať súčasne s rekonštrukciou cesty. Cesta však má schválený projekt, platné stavebné povolenie, aj v súťaži vybraného dodávateľa prác. Ako je na tom obec s prípravou tejto revitalizácie? Zatiaľ zjavne nijako. Dodávateľov teda zrejme bude vyberať takou formou, ako pri oprave zberača dažďovej vody. Tentokrát však pôjde o niekoľkonásobne vyššiu sumu.

O čo presne sa jednalo?
Predmetom zákazky bola oprava zberača dažďovej vody cez cestu na Budovateľskej ulici v dĺžke 14 metrov, pričom ako kritérium na vyhodnotenie ponúk bola stanovená najnižšia cena. Zákazka bola vypísaná 7. 5. 2014, no lehota pre podávanie cenových ponúk bola stanovená už na 12. 5. 2014 a neskôr predĺžená na 22. 5. 2014.