„Máte právo sťažovať sa, máte právo vystupovať, no všetky tieto sťažnosti vlastne len skomplikujú ďalšiu etapu.” Aj takéto odvážne vyhlásenie padlo na verejnom zhromaždení ohľadom rekonštrukcie I. etapy hlavnej cesty cez Smolenice. V inom čase a na inom mieste by hádam malo opodstatnenie. V Smoleniciach tri týždne pred začiatkom rekonštrukcie hlavnej cesty však platí presný opak. Nevystúpiť môže znamenať len mnoho ďalších komplikácií.

Napríklad na spomínanom zhromaždení bol namiesto praktických informácií o priebehu prác a dopravných obmedzeniach hneď na úvod predstavený smelý plán. Ako u nás býva zvykom, na poslednú chvíľu a bez riadnej prípravy. Obec vraj už rokovala s realizátorom stavby, Cestami Nitra, o tom, ako na rekonštrukcii ušetriť. Vraj by stačilo, keby práce prebiehali naraz na celom úseku od lesného závodu až po križovatku pri kultúrnom dome, pričom obchvat by prechádzal cez Štúrovu ulicu. Za ušetrené peniaze by sa potom mohla opraviť aj samotná Štúrova.

Málokoho prekvapí, že tento nápad má háčik. A nie len jeden. V prvom rade, obec nedokáže na rekonštrukcii cesty ani pri najlepšej snahe ušetriť ani jediný cent. Cesta ani peniaze na jej opravu totiž obci nepatria. Investorom je Trnavský samosprávny kraj. „Ušetriť” tak obec môže jedine z cudzích peňazí. Nehovorí sa tomu za normálnych okolností krádež?

To isté platí aj pre realizátora stavby. Ten má od investora, teda Trnavského samosprávneho kraja, vopred určený harmonogram prác aj s ich cenou. Ďalším háčikom je samotný projekt rekonštrukcie. Ten je výsledkom zdĺhavého plánovania, získavania povolení a schvaľovania zo strany niekoľkých úradov. 

Akákoľvek zmena projektu tri týždne pred plánovaným začatím výstavby by znamenala opäť celý projekt otvoriť a zmeny nanovo prerokovávať. V praxi by sa tak začiatok prác na ceste musel opäť odložiť. Akékoľvek zmeny je však treba vopred prerokovať s Trnavským samosprávnym krajom. Podľa našich informácií sa tam však nikto z predstaviteľov obce neukázal. Našťastie. Celé tieto zmätky však predsalen boli na niečo dobré. Vďaka nim si môžeme urobiť lepšiu predstavu, kto sú v skutočnsotí tí „problémoví občania”.